Header

1949-03-07 – Aan den Heer Directeur van het Huis van Bewaring

7 Maart 1949

G. 7105/1290
Betr. X.X. XX XXXXXXX

Den Heer Directeur
van het Huis van Bewaring
te
A M S T E R D A M
______________

Mevr. X.X. XXX XXXXXX, Kerklaan 8 te Roosendaal, post Velp verzoekt om toezending van de hier nog aanwezige eigendommen van de thans ten Uwent verblijvende XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, geb. 20.8.’13 dit om uit de bescheiden enzv. na te kunnen gaan of het mogelijk is nog iets voor de XX. bovengenoemd te doen.
Aangezien patiënt gehuwd is, zijn vrouw woont in Amsterdam, Nw. Prinsengracht 74¹, wil ik de goederen niet verzenden alvorens daartoe schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.
Naar mij ter oore is gekomen staat het echtpaar XX XXXXXXX reeds in lang niet meer met elkaar in relatie. Mevr. XXX XXXXXX is de moeder van de XX.

De Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.