dr. A.H. Storm

  • 2012 – 2016 – directeur behandelzaken Acare (transitie jeugdzorg)
  • 2017 – 2018 – vernieuwing en verbetering van begeleid wonen en langdurige zorg
  • 2018 – 2019 – Zorg Dichtbij
  • 2019 – heden (lid Raad van Bestuur Lentis)

De Raad van Toezicht van Lentis heeft Arien Storm met ingang van 1 juli 2019 benoemd tot lid Raad van Bestuur verantwoordelijk voor behandelzaken.

Loopbaan
Arien Storm (49) begon haar loopbaan als kinder- en jeugdpsychiater en manager in een kliniek voor adolescenten bij Accare. Hier werkte ze aan het verminderen van dwang en drang. Het gebruik van de isoleercel daalde van 250 separaties per jaar naar 0 separaties.
Na deze periode werkte zij als inhoudelijk manager aan de verdere ontwikkeling van 12 FACT-jeugdteams in de vier noordelijke provincies.
Van 2012 tot 2016 was zij directeur behandelzaken bij Accare, vanuit welke functie zij zich bezig hield met de transitie van de jeugdzorg.
Vanaf 2017 werkt Arien bij Lentis, waar zij zich aanvankelijk richtte op de inhoudelijke vernieuwing en verbetering van begeleid wonen en langdurige zorg. Sinds september 2018 werkt ze aan het veranderprogramma Zorg Dichtbij, waarbij het GGZ-aanbod van Lentis opnieuw wordt ingericht met het oog op de huidige maatschappelijke context.

2019 – Arien Storm

2019-07-03.01 – Oostermoer – Arien Storm in Raad van Bestuur Lentis

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.