Adolf van Nassau kazerne

Binnen een jaar na de legging van de eerste steen voor de kazerne in 1938, werd de van Nassau kazerne in april 1939 in gebruik genomen door 12 Regiment Infanterie (12 R.I.).

Bouw van de kazerne net gereed en klaar om in gebruik genomen te worden

Na de Duitse invasie van mei 1940 was de kazerne voor de duur van de oorlog in gebruik bij de Duitse Wehrmacht.

Duitse troepen in Zuidlaren

De kazerne gevorderd door de Duitse bezetter

In de naoorlogsjaren werd in 1950 de Landmacht gereorganiseerd, 1 R.I. en 9 R.I. werden samen Regiment Infanterie Johan Willem Friso, met als parate eenheid 422 Bataljon Infanterie, gelegerd te Zuidlaren. Na tussentijds nog een naamswijziging stond deze eenheid vanaf 1960 bekend als 44 Painfbat JWF (Johan Willem Friso).
In de jaren ’70 was 44 Painfbat aktief betrokken bij een tweetal gebeurtenissen die Nederland op zijn kop zetten. Het bataljon verleende militaire bijstand tijdens de gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag in 1974. Ook werd het ingezet bij de treinkaping door Zuid-Molukkers bij De Punt in 1977.

Vanaf 1966 was 44 Painfbat beschikbaar voor uitzending in het kader van VN taken. Iedere dienstplichtige kreeg vlak voor de indiensttreding een vragenlijst, waarop men zich ondermeer voor uitzending in VN-verband kon opgeven en zodoende in Zuidlaren terecht kon komen. Omdat uitzending nog nooit was voorgekomen, was het een mooie mogelijkheid voor dienstplichtigen uit die regio om zo dicht bij huis gelegerd te worden. Maar in 1979 kwam het daadwerkelijk zover en was het even slikken voor sommige “vrijwilligers”.
44 Painfbat werd ingezet als onderdeel van Unifil in Zuid-Libanon, waar een bufferzone met Israël bewaakt werd. Deze inzet kwam ten einde in 1985 en de inzet van Unifil als geheel kon door het beperkte mandaat niet echt een succes genoemd worden. Veel Nederlandse militairen zagen dingen die moeilijk te verwerken waren en kregen daar na hun terugkeer in Nederland psychische problemen mee. Uiteindelijk, toen er al heel wat tijd verstreken was, erkende de Landmacht deze zaken en verbeterde de nazorg voor uitgezonden militairen.

In 1990 eindigde de Koude Oorlog en de noodzaak voor een omvangrijk leger verviel. Op 16 april 1992 werd 44 Painfbat opgeheven en de Adolf van Nassaukazerne gesloten. 44 Painfbat werd in de jaren ’90 weer opgericht en is heden ten dage gelegerd in Havelte.
De kazerne kwam in 1992 niet leeg te staan, want nog dat jaar tot in 1995 zouden er asielzoekers gehuisvest worden. Daarna volgde de afbraak en herontwikkeling tot dienstverleningscentrum en woonwijkje.

(Bron tekst: je oude kazerne nu)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.