Schoonmaak Dennenoord

 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Lichamelijke verzorging:
   • De reiniging van douche baden blijft goed voldoen.
   • In paviljoen 4 is op het slaapzaaltje voor de storenden een stilletje geplaatst, om te voorkomen dat de patiënten, die op een pot moeten en geen lust hebben het nabijgelegen privaat op te zoeken, hun urine op de grond deponeeren. Aan het personeel is de aanwijzing verstrekt dat het stilletje steeds schoon moet zijn en na elk gebruik, geledigd en gereinigd moet worden. Elke oppositie tegen de plaatsen van een stilletje wordt daarmee afgesneden. Om het rieken der privaten zoveel mogelijk te voorkomen is turfstrooisel besteld.
 • 1947-04-22 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vervolgens worden enige mededelingen gedaan over het eervol ontslag van de huismeesteres Mejuffrouw M.J. de Rapper, dat zal ingaan op 1 juni 1947. Het ligt in de bedoeling in haar plaats te benoemen een ‘hoofd van de huishouding’ een nieuwe functie met gewijzigde instructie.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.