Witteveen

 • 1915-11-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten door het Gestichtsbestuur:
   • Bij het in gebruik nemen van de boerderij krijgt Witteveen een salaris verhooging.
 • 1921-07-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Witteveen vraagt een hond te mogen houden, voor afleiding van zijn vrouw. Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1922-05-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Warringa en Witteveen wenschen evenals gehuwde verplegers regenbakken bij huis. Kunnen zonder overschrijding de toegestane som (fl 600,00) nog geleverd worden, waarom Stichtingsraad daarvoor goedkeuring vraagt.
 • 1924-10-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Witteveen (kamertje meer) toegestaan als het geen kosten meebrengt.
 • 1925-05-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Huur Witteveen, verricht portiers dienst. Is overgeplaatst door het Bestuur, heeft toezicht op de stal. Het bestuur is van oordeel dat het hier bij moeten blijven, zoals die is voorgesteld voor antecedenten behoeft geen vrees te bestaan.
  • De heer Beekman deelt mede, dat de tuinman Witteveen hoger is aangeslagen in de personele belasting, wat met de opcenten wordt fl 50,00 in zijn nieuwe woning voor een bedrag van fl 21,00, wat met de opcenten wordt fl 50.00. Hij zal trachten dien aanslag verlaagd te krijgen en hier zoonoodig op terugkomt.

1925.02 – Personeel Boerderij Dennenoord. Man rechtsvoor met hond is Witteveen.

Jaartal onbekend 06 – Stropakken persen. Man in het midden met witte hoed is Witteveen.

Jaartal onbekend 07 – Personeel land- en tuinbouwbedrijf. Achter van links naar rechts: onbekend, Bouwers, Ploeg, Schutrups, Klaas Meints, Juriën Koning, Hessel Wiekamp, Venema. Voor van links naar rechts: onbekend, Bruins, onbekend, Wassies, Witteveen, Peet Hoving, onbekend, Voskuil, onbekend, onbekend

1932-11-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
Ingekomen is een verzoek van tuinman Witteveen om ontslag met 1 januari 1933 wegens gezondheidsredenen.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.