1980.00 - Bloemhof nieuw

Bloemhof nieuw (Slagerij, Boomklever, D&O)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: E045
Bouwjaar: 1934
Bijzonderheden:
– Pand diverse keren voorzien van uitbreiding.
– Pekelbakken t.a.v. de slagerij nog altijd in de kelder aanwezig.
– Pand krijgt nadat afd. D&O (Deskundigheid & Opleiding) uit het gebouw vertrekt naar Zuidend, de naam Bloemhof (genoemd naar het oude paviljoen Bloemhof).

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1929-01-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Komt ter sprake restauratie van het gebouwtje voor het bewaren van ijs. Nagegaan zal worden of geen voldoende ijs zal kunnen worden geproduceerd, wanneer de thans gebruikte, ondeugdelijk geworden ijs machine door een nieuwe wordt vervangen.
 • 1929-05-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ter sprake komt de behandeling van het vet, dat nu bij slager Koers wordt gemalen. Voorgesteld zal worden een elektrisch gedreven vetmolen aan te schaffen, gecombineerd met een snijbonen molen en een koolschaaf. Besloten wordt van het aanschaffen van een ijsmachine af te zien daar gebleken is dat bij slager van der Meer op het dorp altijd ijs te verkrijgen is uit de koelcel.
 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat de bouw van de slagerij verder afgehandeld zal worden en Slager Minnen zich als slager heeft aangeboden.
 • 1932-04-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In plaats van Argentijns Vleesch is vers vlees van een aangekochte koe verstrekt. De kosten zijn vrijwel even hoog. Per week wordt verder een varken geslacht, alleen ten behoeve van de aanvraag daarvoor van het personeel.
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • c. BIJZONDERE TUCHTGEVALLEN.
   • In verband met begane onregelmatigheden, resp. ernstige overtreding van de huisorde moesten worden ontslagen:
    • Op 4 November de slagersbediende K. Poelstra (in dienst vanaf 15 December 1937).
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 3. In geleidelijk toenemende mate ondervond de Stichting de moeilijkheden van de beperking van het verkeer per bus, auto en spoor. De voedselvoorziening en brandstoffenvoorziening waren het geheele jaar door voldoende. Het bezit van eigen boerderij (met gemengd bedrijf), moestuin, bakkerij en slagerij geeft vooral in deze tijd groote voordeelen.
 • 1946-12-11&12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ontslagaanvrage van slager Diemer wegens overname van de zaak van zijn vader. De voorzitter deelt mede, dat het onderhoud, dat hij samen met de huismeester enkele weken geleden met Diemer gehad heeft ook wel niet vreemd zal zijn aan de ontslagaanvrage. Besloten het Stichtingsbestuur voor te stellen het gevraagde ontslag te verleenen, in de vakature Diemer te benoemen van der Veen, chef kok en als slagersknecht Buwalda over te plaatsen naar de keuken als assistent-kok. In de vakature slagersknecht voorloopig niet te voorzien, doch indien noodig hiervoor een aankomende bediende in dienst te nemen.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • Voeding: Geslacht 1 koe, netto gewicht 465 KG.

2015.01 – Van links naar rechts: Economiegebouw, Watertoren, Hoofdgebouw en Bloemhof (Foto: Henk Jan Rutgers)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.