007.1

Boerderij (GB)

Bijzonderheden:

  • 1873 stelde de rijke landbouwfamilie Brons hun boerderij aan de predikant Malga ter beschikking voor het opvangen van ‘de gestoorden van geest’
  • Nadat deze familie bijna al haar geld aan dit initiatief had besteed, sprong ‘het dorp’ bij en richtte ‘De Vereniging Tot Christelijke Liefdadigheid’ (T.C.L.) op
  • Vanuit alle delen van het land stroomden ‘de armen van geest’ toe
  • Al snel bleek de boerderij te klein en in 1874 werd het paviljoen Bethel (Huis van God) gebouwd

1915.01 – Bakkers- en schoenmakerswoning en boerderij. Dat ongelukkigen hun dagen evenmin in ledigheid kunnen doorbrengen als wie gezond van lichaam en geest zijn, verstaat ieder. (Foto: Siemon van der Wal)

Jaren 50.01 – Boerderij (Foto: Anne Koopmans)

2016.01 – Mei 2016 – De voormalige Boerderij van de Stichting

2016.02 – Mei 2016 – De voormalige Boerderij van de Stichting

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.