Hostel

Hostel

Postadres: Sledermennerstraat 57, 9718 BX, Groningen
Afdeling/E-nummer: E104
Bouwjaar: 1987

2017.00 – Hostel (Foto: Jan Barend de Vries)

2017.01 – Hostel (Foto: Jan Barend de Vries)

2017.02 – Hostel (Foto: Jan Barend de Vries)

2017.03 – Hostel (Foto: Jan Barend de Vries)

2017.04 – Hostel (Foto: Jan Barend de Vries)

2017.05 – Hostel (Foto: Jan Barend de Vries)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.