Dennenoord en Franeker

De helletocht die vergeten werd

Uitgave: 2013

Auteur: Rense Schuurmans
Ontwerp: Monique Huizer
Opmaak: Klaas van Slooten, Dorèl|Extrabold
Omvang: 120 pagina’s

Dit rijk geïllustreerde fotoboekje geeft een indruk van de gevolgen die de Duitse bezetting van Nederland heeft voor het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord, in het Drentse Zuidlaren, toegespitst op het laatste oorlogsjaar. In 1945 wordt Dennenoord op last van de bezetter ontruimd om op het terrein een oorlogshospitaal te kunnen vestigen. De patiënten worden elders ondergebracht. De gedwongen verplaatsing van 528 patiënten, 138 mannen en 390 vrouwen, naar het in Friesland gelegen Franeker staat in dit boekje centraal. Er is voor dit onderwerp gekozen, omdat de uitzetting naar Franeker zo’n dramatische ontknoping heeft: zesenvijftig patiënten overlijden tijdens de vier maanden, van 27 maart tot 26 juli, die het verblijf in Franeker duurt.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.