Dennenoord Getekend voor Zorg

De psychiatrie vormt een bijzonder landgoed in het Drentse Zuidlaren, 1895-2015

Uitgave: 2015

Samenstelling boek: Hille Eppinga, Jan Barend de Vries, Henk Zuidersma, Monique Huizer, Jenne Berghuis en Rense Schuurmans
Tekst: Rense Schuurmans
Foto’ s: Monique Huizer
Vormgeving: Monique Huizer
Samenstelling DVD: Jenne Berghuis, Monique Huizer en Rense Schuurmans
Druk: Scholma druk bv, Bedum, www.scholma.nl
Uitgeverij: Uitgeverij Profiel bv, Bedum, www.profiel.nl
ISBN: 978-90-76321-31-8

Welke idealen en ideeën liggen aan de basis van de vormgeving van het terrein en de gebouwen van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord? Waarom wordt er een wandelpark aangelegd door een vooraanstaand architect? In latere jaren werken patiënten in productietuinen en omstreeks 1970 wordt een hertenkamp aangelegd. Het is allemaal geen toeval. In de tijd worden paviljoenen van verschillende omvang en met veranderende indeling gebouwd, wat zijn de bedoelingen en worden die ingelost? Wat is de rol van de Vader en de Moeder, de leidinggevenden van het paviljoen, en is de dokter de machtigste man in het ziekenhuis? In de jaren vijftig ligt het breukvlak in de vormgeving van de psychiatrie op het instellingsterrein, welke opvattingen liggen hieraan ten grondslag en wat betekent dit voor de indeling van de grote huizen, de paviljoenen? In dezelfde tijd worden de hekken rond het terrein verwijderd. De medewerkers wonen de eerste decennia in de paviljoenen, vanaf de jaren zestig steeds meer buiten het terrein, maar van welke zienswijzen is dit een vertaling? Er gaat gebouwd worden voor specifieke doelgroepen, de reden? Waarom wordt een zalencentrum, de Kimme,midden op het terrein gebouwd? Wat zijn de motieven voor het bouwen van huizen aan de buitenzijde van het terrein en waarom wordt in dezelfde periode de kapsalon gesloten? Verkoop van het Noorder Sanatorium… wat zijn de beweegredenen? Toen een landgoed, nu een landgoed, toen een helende omgeving, nu een healing environment, wat zijn de verschillen, zijn er overeenkomsten? Deze en andere vragen worden in dit boek in beeld en woord beantwoord.

De tekeningen en de foto’ s zijn van onvervangbare waarde, omdat ze ons een inkijk bieden in de bedoelingen en de idealen van de therapeutische cultuur van een inmiddels nagenoeg ‘ verdwenen gesticht’ en zicht geven op de herwaardering. Bij de meest recente bouwtekeningen zal het gevoel van verwantschap het sterkst zijn omdat ze een vertaling van de huidige inzichten zijn. Bovenal wil deze publicatie een bijdrage leveren aan het in stand houden van de herinnering aan hen die hier vertoefden of zelfs nog vertoeven als patiënt of als medewerker.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.