Groot Bronswijk Wagenborgen

Een psychiatrisch ziekenhuis op het platteland 1873-2004

Uitgave: 2004

Samenstelling tekst: Rense Schuurmans
Advies bij de samenstelling: Anne Koopmans
Ondersteuning bij de fotobeschrijving: Henk Dijkema
Tekstredactie: Jannie Strijk
Uitgeverij: Profiel GGz Groningen
Vormgeving en druk: Scholma druk bv, Bedum
Binder: Witlox, Groningen
ISBN: 90 5294 3176
Omvang: 228 pagina’s

130 jaar lang maakte Groot Bronswijk onlosmakelijk deel uit van het dorp Wagenborgen. In die jaren heeft de instelling zich echt geworteld in de gemeenschap van Wagenborgen. Niet alleen woonden veel medewerkers van de instelling in het dorp, bewoners van Groot Bronswijk waren ook echt bewoners van Wagenborgen. Dit fotoboek wil dat bijzondere en positieve samenzijn bewaren. Ook is het een erkenning voor de bewoners van Wagenborgen. Zij hebben het voor de instelling mogelijk gemaakt om op een zeer humane manier psychiatrische zorg te verlenen. Tegelijkertijd is dit boek de markering van het einde van een tijdperk. De beelden geven weer hoeveel er in de loop der jaren is veranderd. De psychiatrie heeft een ander gezicht gekregen. Tegenwoordig blijven psychiatrische patiënten zoveel mogelijk thuis terwijl ze worden behandeld. Patiënten blijven deel uitmaken van hun eigen gemeenschap. Psychiatrische zorg wordt nu dichtbij huis, in de regio, gegeven. Groot Bronswijk maakt met andere instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg deel uit van GGz Groningen. De psychiatrische zorg van Groot Bronswijk is verplaatst naar Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal. Wagenborgen wordt dan ook verlaten. Een ingrijpende stap voor alle partijen, maar een stap die met overtuiging is gezet. De moderne psychiatrie is geworteld in het erfgoed van Groot Bronswijk. Dat gaat niet verloren. Met dit boek zijn ook verschillende facetten van de geschiedenis van Groot Bronswijk in beelden vastgelegd. Vastgelegd om ze voor altijd te bewaren.

P.L.M. Smulders
Raad van Bestuur GGz Groningen
Voormalig Directeur Groot Bronswijk

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.