Van eenheid naar verscheidenheid

dertig jaar chroniciteit in Oost-Groningen
(verkrijgbaar via Erfgoed Lentis)

Uitgave: 1998

Auteur: Rense Schuurmans
Redactie: Yvonne Brink
Fotografie: Noord-Nederlands Fotopersbureau (omslag en pagina’ s 11 en 39), Jan Brands (overige foto’ s)
Opmaak en druk: Grafisch Centrum, stichting Ggz Groningen, locatie Zuidlaren
Oplage: 1000
ISBN: 90-9010954-4    
Omvang: 52 pagina’ s

De vorming van de stichting GGz Groningen betekent het einde van oude en vertrouwde instellingen namen als Groot Bronswijk en Dennenoord. Nieuwe organisatorische en inhoudelijke verbanden worden gesmeed met als doel de geestelijke gezondheidszorg meer in de samenleving te integreren en meer op de cliënt af te stemmen. Samenwerking, en niet concurrentie, moet dit doel dichterbij brengen. Afscheid nemen van deze vertrouwde instellingen is dan ook de aanleiding tot het schrijven van dit boekje. Vanuit historisch perspectief wordt een beeld gegeven van een aantal ontwikkelingen binnen de chroniciteit in Oost-Groningen. Binnen de stichting is de chronische psychiatrie ingedeeld in twee divisies, oost en west. In de ‘Divisie Chronische Psychiatrie Oost’ is de sector chroniciteit van Groot Bronswijk de grootste deelgenoot. Daarnaast maken de RIBW-instellingen ‘De Randstede’ en de Grenshof’ deel uit van deze divisie. Zij komen in een apart hoofdstuk aan bod. De terugblik begint met de tweede helft van de de jaren 60 toen op het terrein van Groot Bronswijk begonnen werd met de bouw van de zogenoemde Instituut Vervangende Huizen (I.V.H.). De vorming van deze kleine eenheden met een hoge mate van autonomie betekende een doorbraak in de patiëntenzorg omdat hiermee de massaliteit en strakke hiërarchische structuur van het paviljoen werden verlaten. Bovendien waren de huizen door een weg geografisch gescheiden van de rest van het ziekenhuis. Een keuze die stoelde op de gedachte dat de patiënt medemens is en in een min of meer natuurlijke omgeving dient te wonen. Deze ontwikkelingen kunnen als voorbode worden gezien van de hedendaagse inzichten in de chroniciteit. Verderop in dit boekje worden ze nader beschreven.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.