Voorbij

Groot Bronswijk
1973-1998

Uitgave: 1998

Tekst: Gerard Dikken, Hannie Jippes, Rense Schuurmans, Peter Smulders, Jannie Strijk, Rene Wubbolts, Martine Vos
Eindredactie: Martine Vos
Vormgeving: Extra Bold Groningen
Fotografie en illustraties: Aerophoto Eelde, Archief Groot Bronswijk, De Bruin-Kokon Architecten & Ingenieurs, Fred Dionet, Gert Meulman, Noord Nederlands Fotopersbureau
Drukwerk: Grafische Industrie de Marne, Leens

In oktober 1873 werd Groot Bronswijk opgericht. Nu in 1998, 125 jaar later; eindigt het tijdperk Groot Bronswijk. De activiteiten van Groot Bronswijk – zorg voor psychiatrische patiënten – gaan natuurlijk verder, maar dan onder de naam GGZ Groningen; Geestelijke Gezondheidszorg Groningen.

Om recht te doen aan het historisch belang dat Groot Bronswijk gedurende 125 jaar gehad heeft voor de geestelijke gezondheidszorg in Oost-Groningen, heeft het bestuur besloten dat, aansluitend op het lijvige boekwerk dat J. Klatter in 1973 schreef over honderd jaar Groot Bronswijk, nog aandacht gegeven zou moeten worden aan de afgelopen 25 jaar.
Als vorm is gekozen voor dit boek waarin, door middel van interviews met sleutelfiguren uit de afgelopen, de meest markante ontwikkelingen in Groot Bronswijk belicht worden.

Laten we aansluiten bij de laatste alinea van de inleiding die de toenmalige geneesheer-directeur Verhoog schreef in het boek 100 jaar Groot Bronswijk:

‘Historisch gezien gaat Groot Bronswijk in zijn verdere ontwikkeling een nieuwe fase in, sterk beïnvloed door factoren van buitenaf en van binnen uit. Doelstelling is dat zoveel mogelijk inrichtingsgrenzen en maatschappijgrenzen zullen worden vervaagd.’

Een vooruitziende blik!
Als we de afgelopen 25 jaar moeten markeren dan zijn er de volgende ontwikkelingen geweest.

Van binnen uit was sprake van het ontwikkelen van samenhang en continuïteit in het hulpverlenersaanbod. Dit vond plaats door verduidelijking en – door een sterke toename van de behandelstaf – verdere professionalisering van de hulpverlening aan de verschillende groepen patiënten. Van buitenaf werd op Groot Bronswijk een sterk beroep gedaan om zijn maatschappelijke functie waar te maken. Die bestond uit het bieden van de noodzakelijke psychiatrische zorg in de regio Noord-Oost en Oost-Groningen.
Deze verantwoordelijkheid heeft Groot Bronswijk nadrukkelijk op zich genomen, waarbij de instelling een sterke ontwikkeling doormaakte. Zo is met voortvarendheid vorm gegeven aan de doelstelling om zo veel mogelijk de inrichtingsgrenzen te vervagen. In Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal werden, samen met de Riagg, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg opgericht, de CGG’s. Grote aantallen patiënten werden en zullen in de nabije toekomst gehuisvest worden in verschillende steden en dorpen in de regio. Deze integratiebeweging gaat zo ver dat verwacht mag worden dat over een aantal jaren de ‘ inrichting’ gehaal uit Wagenborgen verdwenen is.

Hiermee komt een einde aan 125 jaar geestelijke gezondheidszorg door Groot Bronswijk. Dit betekent echter geen einde van het erfgoed Groot Bronswijk. Dit erfgoed – zorg voor psychiatrische patiënten – wordt met kracht en op moderne en professionele wijze voorgedragen door Ggz Groningen!

P.L.M. Smulders
Voormalig directeur Algemene Zaken Groot Bronswijk,
Lid Raad van Bestuur Ggz Groningen

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.