Techniek en inrichting Groot Bronswijk

  • 5 mei 1923 – Fragment uit boek ‘Na vijftig jaren’:
    • Op deze rondwandeling hebben de hooge ijzeren masten op het terrein zeker uwe aandacht getrokken. Deze vervullen een dubbele dienst. Zij dragen de draden voor het electrisch licht en voor den telefoon. In de laatste drie jaren heeft de electrificatie van het terrein en van al de huizen op het terrein plaats gehad, terwijl de telefonische verbinding van het kantoor met de paviljoens in het vorige jaar haar beslag kreeg. Een jaar vroeger was het kantoor aan het intercommunale net aangesloten, onder nummer 3. (Het nummer der postrekening is 14732, postkantoor Delfzijl).

Jaren 60.01 – Schilders: J. van Bergen en S. van der Wal (Foto: Siemon van der Wal)

Jaren 60.02 – Schilders: J. van Bergen en S. van der Wal (Foto: Siemon van der Wal)

Jaren 60.03 – Schilders: J. van Bergen en S. van der Wal (Foto: Siemon van der Wal)

1966-09-28 – Fragment Eisma’s Schildersblad 68e jrg. nr. 22

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.