2009.10

Noorder Sanatorium

Postadres: Stationsweg 161, 9471 GP, Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Noorder Sanatorium (E055)
Bouwjaar: 1935
Rijksmonument nummer: 395339
Architect: Egbert Reitsma
Tuinarchitect: J. Vroom Jr.
Bijzonderheden: in 1935 naar ontwerp van de Groningse architect Egbert Reitsma (1892-1976) gereedgekomen zelfstandige, meer ‘open’ uitbreiding van de in 1895 opgeleverde aan de overzijde van de weg gelegen ‘gesloten’ psychiatrische inrichting op gereformeerde grondslag ‘Dennenoord’. Dennenoord heeft het Noorder Sanatorium verkocht

Klik hier voor extra informatie Noorder Sanatorium

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1933-01-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt nog over de bouw van een Sanatorium op het terrein aan de andere zijde van de straatweg.
 • 1933-03-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het plan voor het Sanatorium is goedgekeurd door het Centraal Bestuur.
 • 1933-09-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Door de huismeesteres is gevraagd met het oog op haar drukke werkzaamheden om een adjunct huismeesteres. Algemeene gedachte is dat het beste is deze zaak uit te stellen tot het nieuw Sanatorium zulk een hulp noodzakelijk maakt.
  • Uit een brief van den minister aan het Centraal Bestuur blijkt dat de bouw van het Sanatorium definitief goedgekeurd is, met de opmerking dat er met de voorgeschreven maten nauwkeurig rekening gehouden moet worden. Het Centraal Bestuur wil de aanbesteding onderhandsch doen geschieden. Het concept bestek is bij het Centraal Bestuur.
 • 1940-05-10t/m12 – Oorlogshandelingen
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940
  • a. UITVOERING VAN BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • 2. In ’t Noorder Sanatorium werd na een kleine verbouwing een kamer ingericht voor den inwonenden Geneeheer Drs. J. Doff.
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • b. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN.
   • De 26ste September werd het Noorder Sanatorium gevorderd ten behoeve van de Duitsche Weermacht. In de namiddag van 1 October was het gebouw door ons ontruimd. Van de 44 mannen-patiënten keerden 5 zgn. van verlof terug naar de gestichtsafdeeling en werden 3 in deze afdeeling in bewaring gesteld. Van de 51 vrouwen-patiënten keerden 2 zgn. van verlof terug en werden 14 in bewaring gesteld. De pav. 1 en 2 (links en rechts van het Administratiegebouw) werden ingericht als open afdeeling (als zoodanig waren zij ook reeds in gebruik vóór de opening van het Noorder Sanatorium op 1 October 1935). Zij bieden plaats aan 36 m. en 36 vr. patiënten. De patiënten tevoren verpleegd in de pav. 1 en 2 werden overgebracht naar afdeelingen in de pav. 4, 7, 15 en 16. Geen enkele patiënt behoefde overgeplaatst te worden naar een andere inrichting, evenmin keerden patiënten vóórtijdig naar huis terug. Het verplegend personeel uit de pav. 1 en 2 werd tijdelijk gehuisvest in de (vanaf 1 September leegstaande) woning van Drs. van der Borgh. Tegen het einde van het jaar werden ook zij verdeeld over andere paviljoenen. Op 24 October werd ook nog de woning van de Geneesheer-Directeur gevorderd. Deze betrok met zijn gezin tijdelijk het leegstaande huis, dat vóór Juli 1939 bewoond werd door Drs. Bouman. Ten slotte werd eind October nog beslag gelegd op een gedeelte van het Molenmeer (de weide tegenover de woning van de Geneesheer-Directeur).
 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • a. UITVOERING BIJZONDERE OPDRACHTEN. 
   • Voor het Noorder Sanatorium werd een tafelbiljart (90 bij 180) aangeschaft.
  • b. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN.
   • Op 3 Juni werd het Noorder-Sanatorium bezichtigd door de leden van het Internationale Ziekenhuis Congres (gehouden te Groningen).
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • III. Medische staf:
    • Op 17 November vergaderde in het Noorder-Sanatorium de afd. Assen van de Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst; er werden voordrachten gehouden door de geneesheren J. Doff, J.J. Speelman en F.H. Pruys.
    • Op 3 December vergaderde in het Noorder-Sanatorium de afd. Noord van de Chr. Ver. van Natuur- en Geneeskundigen; er werd een voordracht gehouden door de Geneesheer-Directeur.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • Onderhoud Gebouwen:
   • Timmerwinkel:
    • In het Noorder Sanatorium werd de overtollige ruimte in de schoorsteen van de warmwaterketel met stenen opgevuld en de granitovloeren in de verwarmingskelder, de strijkzaal en de keuken opgeschuurd.
   • Smederij:
    • In het Noorder Sanatorium werden 2 liften gerepareerd.
   • Schilderswinkel:
    • In het Noorder Sanatorium werden ruiten gezet.
    • Voortgegaan werd met het buitenwerk van het Noorder Sanatorium.
   • Onderhoud Terrein:
    • Bij het Noorder Sanatorium werden dahlia’s in de perken geplant; de binnentuinen werden schoongemaakt.

1953.17/18/19 – Op 15, 16 & 22 december 1953 brengt prof. v.d Scheer een werkbezoek aan Dennenoord. Een fragment uit het rapport. Voor het volledige rapport zie: link: Momentopname

1984 – Blz. 23 uit boek ‘Tussen Overbosch en Oosterhoorn’

20 oktober 1994 – NRC Handelsblad

16 augustus 2017 – Oostermoer – Noorder sanatorium verkocht

31 januari 2018 – HS Krant – Kunst in sanatorium

2019-06-05.03 – De krant van Tynaarlo – ‘Ik ben eigenlijk altijd opzoek naar iets nieuws’ (Noorder Sanatorium)

2019-05-01.01 – De krant van Tynaarlo – Zuidlaarder vindt flesje met zeer giftig goedje bij Noorder Sanatorium

2019-08-21 – De krant van Tynaarlo – Noodverordening Noordersanatorium ingetrokken

2019-08-21 – HS krant – Man met metaaldetector vindt Russisch gifflesje in Zuidlaren (Noorder Sanatorium)

2019-08-21.02 – Oostermoer – Magneetvissen in de vijver van het Noorder Sanatorium blijft verboden

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.